ثبت سفارش خرید فلزات رنگی

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل
متریال
آلیاژ
سطح مقطع
ابعاد ( بر اساس میلیمتر )
تعداد
توضیحات