ثبت سفارش برش فلزات

نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
ایمیل
نوع فلز
ضخامت ( بر اساس میلیمتر )
ابعاد تمام شده ( بر اساس میلیمتر )
نوع برش
تعداد
ارسال فایل
توضیحات